Vad är Slutskattebesked?

Slutskattebesked är ett dokument från Skatteverket som visar den slutgiltiga skatteberäkningen för en person eller ett företag för ett visst år.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss