Vad är Soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som visar ett företags ekonomiska styrka genom att sätta det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss