Vad är Startkapital?

Startkapital är de pengar som behövs för att starta och driva ett nytt företag under initiala skeden, innan det genererar egen inkomst.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss