Vad är Statlig inkomstskatt?

Statlig inkomstskatt är en skatt på inkomst som betalas till staten, tillämpad på högre inkomstnivåer utöver den kommunala inkomstskatten.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss