Vad är Tantiem?

Tantiem är en form av vinstbaserad bonus eller ersättning som ofta betalas till företagsledare eller styrelsemedlemmar.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss