Vad är Taxering?

Taxering är en officiell värdering av tillgångar, ofta fastigheter, för att bestämma skatt eller andra avgifter.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss