Vad är Tillgång?

Tillgång är en resurs eller ett värde som ett företag eller en individ äger och som kan användas för att generera inkomster.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss