Vad är Tillväxt?

Tillväxt avser ökningen av ett företags storlek, värde eller marknadsandel över tid.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss