Vad är Totalresultat?

Totalresultat är det totala ekonomiska utfallet för ett företag under en redovisningsperiod, inkluderande både löpande verksamhet och extraordinära poster.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss