Vad är Transaktion?

En transaktion är en affärshändelse där värde överförs mellan två eller flera parter, mot betalning.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss