Vad är Utbetalning?

Utbetalning är processen att överföra pengar från en part till en annan, ofta som betalning för varor, tjänster eller löner.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss