Vad är Utmätning?

Utmätning är en juridisk process där en skuldsatt persons tillgångar tas i anspråk för att betala av skulder.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss