Vad är Värdeminskning?

Värdeminskning inom ekonomi avser en minskning av värdet på en tillgång över tid, ofta på grund av användning eller föråldrande.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss