Vad är Värdepapper?

Värdepapper är finansiella instrument såsom aktier, obligationer eller optioner som representerar ägande eller skuldförhållanden.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss