Vad är VD?

VD, eller verkställande direktör, är den högsta operativa chefen i ett företag, ansvarig för den dagliga verksamheten.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss