Vad är Verifikation?

Verifikation är ett dokument eller bevis som styrker en affärshändelse i bokföringen.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss