Vad är Vinst?

Vinst är skillnaden mellan intäkter och kostnader, vilket visar hur mycket ett företag har tjänat under en period.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss