Vad är Warrant?

Warrant är ett värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss