Vad är Bokföringsorder?

Bokföringsorder är ett internt dokument som skapas när en verifikation för en ekonomisk händelse saknas.

En bokföringsorder kan upprättas när en affärshändelse, som enligt bokföringslagen ska bokföras, har ägt rum men det saknas en verifikation (bokföringsunderlag).

Exempel på situationer när en bokföringsorder kan användas

1. Saknad verifikation:

 • Leverantörsfaktura har inte ankommit trots att varor eller tjänster har levererats.
 • Kvitto har kommit bort eller är oläsligt.
 • Betalning har gjorts utan att en faktura har mottagits.

2. Rättelse av verifikation:

 • Felaktig kontering har gjorts.
 • Belopp behöver korrigeras.
 • Faktura behöver kompletteras med information.

3. Interna transaktioner:

 • Överföring av pengar mellan olika bankkonton.
 • Ombokning mellan olika kostnadskonton.
 • Justering av eget kapital.

4. Övriga situationer:

 • Eget uttag av varor eller pengar från företaget.
 • Insättning av privata medel i företaget.
 • Periodisering av kostnader eller intäkter.
Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss