Vad är Företagsform?

Företagsform är den juridiska formen för en affärsverksamhet, såsom aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag.

Företagsformen, ofta kallad bolagsformen, utgör en grundläggande del av ett företags struktur och har en betydande inverkan på dess funktionalitet och framgång.

Bolagsformen avgör inte bara hur ett företag ska styras eller var ansvaret ligger, utan även frågor kring beskattning och ägarförhållanden avgörs av företagsformen. Att välja rätt bolagsform är därför ett avgörande steg i processen att starta och driva ett framgångsrikt företag. De vanligaste företagsformerna är aktiebolag, enskild firma, kommanditbolag, handelsbolag och ekonomisk förening.

De vanligaste företagsformerna

De vanligaste företagsformerna i Sverige är enskild firma och aktiebolag. En enskild firma är enkel att starta och driva, men innebär att ägaren har obegränsat ansvar för företagets skulder. En enskild firma utgör inte en egen juridisk person och ägaren är alltså förutom ansvarig för skulder, även skyldig att redovisa företagets resultat vid inkomstdeklarationen.

Aktiebolag kräver ett aktiekapital men erbjuder samtidigt ett begränsat ansvar för ägarna. Ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer. Ett aktiebolag är även skyldigt att avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning.

Läs mer om skillnaderna mellan aktiebolag och enskild firma.

Andra vanliga bolagsformer är handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening. I ett handelsbolag har delägarna obegränsat ansvar, medan minst en delägare i ett kommanditbolag har obegränsat ansvar. En ekonomisk förening har minst tre medlemmar och erbjuder begränsat ansvar för medlemmarna.

Valet av bolagsform beror på din specifika situation och behov. Faktorer som riskbenägenhet, finansieringsbehov och framtidsplaner bör beaktas.

Se fler ekonomiska termer här

Vill du ha hjälp med din redovisning?

Kontakta oss